კომპანია “ლიფტი 1970” ასრულებს ლიფტების ესკალატორების და სხვა ამწევი ტექნიკური საშუალებების მიწოდებას, მონტაჟს, რემონტს და ტექნიკური სამუშაოების თითქმის ყველა ასპექტს.

ჩვენ გთავაზობთ სტანდარტული და სპეციალური პროექტებისთვის დაგეგმარებითი სამუშაოების ჩატარებას, შემდეგში სამონტაჟო საქმიანობის მოსამზადებლად.