თანამედროვე ცხოვრებაში ესკალატორები მგზავრთა ნაკადის შეფერხებების გარეშე გადასაადგილებლად შეუცვლელ ტექნიკურ საშუალებად იქცა. ესკალატორები თანამედროვე ბიზნეს ცენტრების, სავაჭრო ცენტრების აეროპორტების, რკინიგზის სადგურების და სხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობების განუყრელი ნაწილია.

ისევე როგორც ლიფტების შემთხვევაში ესკალატორების მონტაჟისას ყველაზე მთავარია უსაფრთხოების სტანდარტების მკაცრი დაცვა და სამონტაჟო სამუშაოების სრულყოფილად ჩატარება. 

“ლიფტი1970” გთავაზობთ ესკალატორების ფართო არჩევანს, მონტაჟს და ტექნიკურ გამართვას.