საავადმყოფოს ლიფტები უნდა გამოირჩეოდეს ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალით. ლიფტი თავისუფლად უნდა იტევდეს საკაცეს და საავადმყოფოს პერსონალს და მუშაობდეს ტექნიკური შეფერხებების გარეშე, რათა საფრთხე არ შეექმნას პაციენტის ჯამრთელობას და მისი ტრანსპორტირება სწრაფად და უსაფრთხოდ მოხდეს. ასეთი ტიპის ლიფტები ასევე უნდა მუშაობდეს მაქსიმალურად უხმაუროდ და დაზღვეული იყოს ელექტრო ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში. მოკლედ რომ ითქვას საავადმყოფოს ლიფტში საჭიროა უსაფრთხოების და მონტაჟის უმაღლესი სტანტარტები.

“ლიფტი1970” წარმატებით ახორციელებს საავადმყოფოს ლიფტების მონტაჟს შესაბამისი სტანტარტებით.