• “ლიფტი1970” გთავაზობთ სამგზავრო ლიფტების მრავალფეროვან არჩევანს. სამგზავრო ლიფტები  მონტაჟდება საცხოვრებელ და ადმინისტრაციულ შენობებში, სავაჭრო ცენტრებში და სხვა სახის შენობა  ნაგებობებში, მგზავრთა და მცირე ზომის ტვირთის გადასაადგილებლად.
  • მოდიფიკაციის მიხედვით ლიფტები განსხვავდება მაქსიმალური წონის ლიმიტით, გადაადგილების სიჩქარით და სხვა ტექნიკური თუ გარეგნული მახასიათებლით.                   
  • ჩვენ თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად მოვახდენთ საჭირო მოდიფიკაციის სამგზავრო ლიფტების მიტანას, მონტაჟს და სრულ ტექნიკურ გამართულობაზე ზრუნვას.